Bewonersproces

Als de lokale uitvoeringsstructuur in uw regio of gemeente eenmaal is opgezet, kunnen er Woonplannen worden opgesteld.  Hoe gaat het opstellen van een Woonplan in zijn werk en welke stappen doorloopt een bewoner daarbij? Het proces bestaat uit zes stappen, die hieronder worden toegelicht. 

1: Werving

Bewoners in een bepaalde regio, gemeente of wijk worden bekend gemaakt met het Woonplan en de mogelijkheid dat ze een Woonplan kunnen laten opstellen. Particulieren worden tegenwoordig platgegooid met commerciële  duurzaamheidsadviezen, het is in deze fase de crux om de waarde van een gedegen onafhankelijk Woonplan over te brengen op bewoners. Hiervoor moet een campagne worden bedacht die goed aansluit bij de bewoners in een bepaalde wijk. Een communicatie- en marketingspecialist is zeer wenselijk in dit proces, zeker als er gevoeligheden zijn die er op het gebied van verduurzaming hebben gespeeld in de afgelopen jaren.

2: Aanvraag

Na een succesvolle werving zal een groot deel van de bewoners een Woonplan aanvragen. Waar de bewoner voor een aanvraag precies terecht kan, zal per gemeente verschillen. Dit kan via het Energieloket of er kan een speciaal aanvraagportaal voor bewoners ingericht worden. Tijdens de vorige stap, de werving, moet het voor de bewoner al kraakhelder zijn waar en hoe een aanvraag gedaan kan worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

De bewoner krijgt een bericht dat de aanvraag in goede orde is ontvangen. Er wordt een verzoek gestuurd om online alvast het intakeformulier in te vullen (zie stap 3) en er wordt een afspraak gemaakt met de bewoner om de woning op te nemen.

3: Intake

De bewoner heeft na de aanvraag een toegangslink tot het online intakeformulier ontvangen met het verzoek deze in te vullen. Er worden vragen gesteld over de energielasten, de reeds genomen maatregelen en het energiegedrag van de bewoner. Maar ook over de staat van het onderhoud en de woonwensen, zoals de wens voor een dakkapel of een nieuwe keuken. 

 

Vervolgens vindt er een woningopname plaats om het intakeformulier compleet te maken. De persoonlijke situatie en woonwensen worden verder vastgelegd en de technische kenmerken van de woning worden in beeld gebracht. Er worden foto’s en warmtescans van de woning genomen en kopieën van bouwtekeningen gemaakt.

4: Opstellen

Alle informatie die over de woning is verzameld wordt verwerkt in een dynamische energetische rekenmodule. In dit programma wordt vervolgens bepaald middels welke maatregelen de woning stapsgewijs aardgasvrij gemaakt kan worden. Bij de te nemen energetische maatregelen wordt gekeken of woonwensen van de bewoner slim gecombineerd kunnen worden. Er wordt een inschatting gegeven van de kosten per maatregel en het effect op het energieverbruik. 

 

In een apart deel van het Woonplan wordt per maatregel beschreven wat de prestatie-eisen zijn (bijv. RC-waarde van dakisolatie of type glas), zodat een uitvoerende partij weet welke kwaliteit geleverd moet worden.

5: Versturen

Het Woonplan wordt via e-mail overhandigd aan de bewoner. Vervolgens wordt er met de bewoner een afspraak ingepland om het Woonplan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het doornemen van het Woonplan kan telefonisch of bijvoorbeeld via de beveiligde omgevingen van Skype of Zoom.

Aan de slag!

Aan de hand van de stappen in het Woonplan, gaat de bewoner aan de slag. De eerste stappen zijn relatief klein en kunnen gemakkelijk worden gezet. De grotere ingrepen zoals het aanbrengen van dakisolatie komen later. Bewoners met eenzelfde woningtypologie kunnen vraag bundelen voor een of meerdere maatregelen en zo een betere prijs bedingen bij een leverancier / uitvoerder.