FAQ

De kosten voor het opstellen van een Woonplan liggen rond de €450,-.  Dit is gebaseerd op het aantal uur dat er ongeveer nodig is om een Woonplan op te stellen. Als gemeente kun je er ook voor kiezen Woonplannen (deels) te financieren voor bewoners. 

Er is een aantal belangrijke verschillen tussen quickscans en een Woonplan. Een quickscan geeft inzicht in een welke losse maatregelen er mogelijk zijn voor een woning, maar werkt niet naar een einddoel. Het Woonplan gaat wel uit van een einddoel, en kiest de maatregelen én de volgorde ervan zorgvuldig uit.

Daarnaast wordt bij de onderliggende berekening gebruik gemaakt van een dynamische energetische rekenmodel, dat uitgaat van het daadwerkelijke energiegebruik ipv theoretische waarden en ook de invloed van het gebruikersgedrag meeneemt.

Tot slot is een verschil dat er in het Woonplan handvatten/ prestatie-eisen zijn opgenomen voor uitvoerders. Minimale prestatie-eisen van maatregelen zijn essentieel om een woning goed klaar te stomen voor aansluiting op een duurzame energiebron.

Een CO2-neutrale gebouwde omgeving:  het is geen eenvoudige opgave, maar  inmiddels wel in gang gezet. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het faciliteren van de transitie naar een C02-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Deze landelijke doelstelling wordt per gemeente vertaald in een Transitievisie Warmte. De gemeente heeft een sturende rol wat betreft de manier waarop de particulier meegenomen wordt binnen de Transitievisie Warmte. Om bij de uitrol van de Transitievisie Warmte particulieren goed te faciliteren is een gedegen Woonplan een doeltreffend instrument.

In Friesland heeft de organisatie Fryslan Duurzaam het Woonplan omarmd. In de volgende gemeenten hebben een aantal bewoners een Woonplan ontvangen: [invullen]