Werken met het Woonplan, hoe gaat dat in de praktijk?

Het opstellen van Woonplannen gebeurt door een niet-commerciële partij uit de regio. Als die er niet is kan een uitvoeringsstructuur voor worden ingericht vanuit één of meerdere gemeenten. De gemeente heeft bij de initiatie en implementatie een belangrijke rol. 

Woonplannen worden volgens een aantal criteria opgesteld, om de kwaliteit ervan te borgen. De manieren waarop door gemeenten een lokale uitvoeringsstructuur kan worden gerealiseerd en welke criteria daarbij gelden, staan hieronder verder uitgewerkt. Daarnaast is te lezen hoe het proces om een Woonplan te krijgen er voor bewoners uitziet.

Aan de slag in de gemeente

Voor de realisatie van Woonplannen is er een uitvoeringsstructuur nodig. Woonplan.nl kan gemeenten op een aantal manieren helpen met het opzetten van een dergelijke uitvoeringsstructuur.   

Het proces voor bewoners

Als er eenmaal een uitvoeringsstructuur is, welke stappen doorloopt een bewoner dan om een Woonplan te krijgen? In zes heldere processtappen komt een Woonplan tot stand  en kan een bewoner aan de slag.