Werken met Het Woonplan

Een uitvoeringsstructuur wordt verantwoordelijk voor de realisatie van Woonplannen in de regio. Dit kan een bestaande niet-commerciële partij zijn óf er wordt een specifieke uitvoeringsstructuur opgericht door één of meerdere gemeenten samen. De structuur komt niet vanzelf tot stand, hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen en aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is namelijk van belang dat de kwaliteit van de Woonplannen goed is geborgd. 

Criteria voor een uitvoeringsorganisatie:

 • Werkt onafhankelijk: is dus niet afhankelijk van bepaalde leveranciers en heeft geen commerciële voorkeur voor bepaalde maatregelen.
 • Bekend met lokale context: heeft weet van de plannen die de gemeente heeft voor alternatieve energievoorzieningen in de verschillende wijken en is op de hoogte van andere relevante informatie voor de wijk/buurt. 
 • Ervaring met aardgasvrije vraagstuk: is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen die zich op dit vlak afspelen. 
 • Affiniteit met dynamische rekenmodellen: kan goed werken met rekenprogramma’s die uitgaan van daadwerkelijk energieverbruik en zal ook gemakkelijk met de software van Energeyes kunnen werken. 

 • Bouwkundige en installatietechnische achtergrond: heeft voldoende kennis en ervaring op het gebied van bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Is bekend met het vaststellen van prestatie-eisen voor aannemers.

   

 • Mensgericht: is goed in de omgang met mensen en kan goed rekening houden met hun persoonlijke situatie en wensen.

Deze criteria kunnen worden meegenomen in het Programma van Eisen voor de uitvoeringsstructuur. 

1: Contact

De gemeente zoekt contact met Woonplan.nl via e-mail of telefoon. Er wordt binnen 3 weken een afspraak ingepland.

2: Kennismaking

Online kennismaking van 1,5 uur met uitleg over de werkwijze van Woonplan.nl. Gezamenlijk wordt er een inventarisatie gedaan van de lokale situatie, waarbij onder andere wordt ingegaan op de volgende vragen:

 • Waar hebben bewoners zich al verenigd in energiecoöperaties of werkgroepen?
 • Zijn er al lokale organisaties bezig met de advisering van particulieren over verduurzaming van hun woning?
 • Hebben die organisaties mogelijk interesse om met het Woonplan te werken?
 • Welke beleidskeuzes heeft de gemeente al gemaakt in relatie tot verduurzaming van de particuliere woningvoorraad?

  3: Ondersteuning

  Afhankelijk van de lokale situatie kan ondersteuning worden geboden bij het opzetten van een uitvoeringsstructuur. Er zijn globaal drie uitgangssituaties:

  • Situatie 1: Er is een lokale organisatie of er zijn adviseurs bij de gemeente werkzaam die voldoen aan de criteria. Deze organisatie en/of adviseurs zijn al actief en kunnen de werkwijze van het Woonplan uitvoeren. Een korte introductie is voldoende.
  • Situatie 2: Er is een partij in de regio of er zijn een aantal personen die Woonplannen kunnen gaan opstellen, wel is er eerst behoefte aan een aantal trainingen en enige begeleiding om met de uitvoering van Woonplannen te starten.
  • Situatie 3: Er is nog geen lokale uitvoeringsstructuur die de werkwijze van het Woonplan kan uitvoeren. Dit zal dus nog geïnitieerd moeten worden, indien gewenst in samenwerking met Woonplan.nl. 

   4: Uitvoering

   Het Woonplan wordt geïmplementeerd in een lokale uitvoeringsstructuur. Afhankelijk van de situatie wordt hierbij door Woonplan.nl in meer of mindere mate ondersteuning geboden. Doelstelling is dat de lokale uitvoeringsstructuur zelfstandig Woonplannen opstelt en particuliere woningeigenaren op gang helpt met de juiste verduurzaming van hun woning.  

    

    

    5: Nazorg

    Woonplan.nl blijft op de achtergrond beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en meedenken met de lokale uitvoeringsstructuur indien dit nodig blijkt.

     Alle particulieren kunnen aan de slag!