In slimme stappen naar aardgasvrij wonen dankzij het Woonplan

Deze website is bedoeld voor gemeenten en energiecoörporaties die geïnteresseerd zijn om te werken met het Woonplan.
Heb je een eigen woning en ben je geïnteresseerd in een Woonplan voor jouw woning? Neem dan contact met ons op!

Wat is een Woonplan?

Het Woonplan is een overzicht voor een bewoner waarin de stappen om een woning energetisch te verbeteren overzichtelijk uiteengezet worden. Er zijn drie belangrijke ingrediënten:

Aardgasvrij einddoel

Het Woonplan heeft een duidelijk einddoel; een aardgasvrije woning. Uitgesplitst in drie stappen wordt toegelicht met welke energetische ingrepen dit einddoel kan worden bereikt. 

Persoonlijke situatie

Middels een individuele woningopname wordt rekening gehouden met de specifieke woningkenmerken, persoonlijke behoeften en het gebruikersgedrag. 

Onafhankelijk

Een onafhankelijke partij is verantwoordelijk voor het opstellen van een Woonplan: er geen concessies aan het einddoel gedaan. Uitvoerders ontvangen technische specificaties voor de realisatie. 

Direct handelingsperspectief met een gedegen Woonplan

Veel particulieren weten niet waar te beginnen wat betreft het energetisch verbeteren van hun woning. Het scala aan (online) quickscans, commerciële adviezen en initiatieven dat voorhanden is biedt hen onvoldoende vertrouwen en handelingsperspectief om te starten. Bovendien bestaat het risico dat maatregelen worden genomen die leiden tot teleurstelling en weerstand bij bewoners, omdat een aanbiedende partij concessies doet in relatie tot het einddoel om hun product te verkopen.

Met goed doordachte stappen klaar voor de toekomst

Het is in het belang van de energietransitie dat particuliere woningeigenaren maatregelen nemen die toekomstige aansluiting op een duurzame energiebron mogelijk maken. Het is de rol van gemeenten om particulieren te activeren en te ondersteunen op een manier die zekerheid biedt. Woonplan.nl is van mening dat hiervoor niet op voorhand een commerciële partij moet worden ingezet. 

'Iedere bewoner verdient een onafhankelijk Woonplan.'

De voordelen van een goed Woonplan

  • Voorkomt spijt-maatregelen omdat uitgegaan wordt van aardgasvrij als einddoel.
  • Heeft geen commercieel belang. Dat zorgt voor vertrouwen in de maatregelen en voorgestelde volgorde van uitvoering. 
  • Houdt rekening met de individuele situatie en behoeften van bewoner(s) en vergroot daarmee de kans op activering van de particulier.
  •  Levert een betere kwaliteit dan quickscans voor een betere prijs dan huidige maatwerkadviezen.
  • Geeft heldere prestatie-eisen die de particulier de juiste handvatten geeft om (industriële) uitvoerders in te huren voor de uitvoering ervan. 

Gemeenten aan zet om bewoners op gang te helpen

Een CO2-neutrale gebouwde omgeving:  het is geen eenvoudige opgave, maar  inmiddels wel in gang gezet. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het faciliteren van de transitie naar een C02-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Deze landelijke doelstelling wordt per gemeente vertaald in een Transitievisie Warmte. Om bij de uitrol van de Transitievisie Warmte particulieren goed te faciliteren is een gedegen Woonplan een doeltreffend instrument.

Hoe kunt u Woonplannen inzetten in uw gemeente?

De methode waarmee woonplannen te realiseren zijn is openbaar beschikbaar. Heeft u in uw gemeente al een uitvoeringsstructuur die particulieren helpt bij de energietransitie? Laat hen dan gebruik maken van het Woonplan. 

Wilt u graag Woonplannen in uw gemeente, maar is er nog geen partij die deze kan opstellen? Dan ondersteunt Woonplan.nl u graag bij de implementatie in uw werkgebied, door middel van trainingen en procesbegeleiding bij het opzetten van de uitvoeringsstructuur.