Het Woonplan geeft zekerheid over
de stappen naar aardgasvrij wonen

Waarom het woonplan?

Welke stappen kunnen huiseigenaren zetten om klaar te zijn voor op een andere manier van verwarmen van hun woning? Het Woonplan biedt helder inzicht in de huidige staat van de woning en welke verduurzamende maatregelen in welke volgorde getroffen kunnen worden. In stap 1 ligt de nadruk op isolatiemaatregelen die eenvoudig te treffen zijn (kieren, vloer, gevel) met direct merkbaar resultaat, in combinatie met het goed ventileren van de woning. Stap 2 richt zich op het verder vergroten van het comfort door isolatie van ramen, dak en deuren, om zo de warmtevraag nog verder te verlagen. Na deze stap zijn de woningen klaar voor een duurzaam verwarmingssysteem. Met stap 3 maakt de huiseigenaar de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief, én start met de eigen opwek van zonne-energie op het dak.

Lokale uitvoeringsstructuur
Voor de realisatie van Woonplannen in de gemeente of de regio is een lokale uitvoeringsstructuur nodig. Dit kan een bestaande niet-commerciële partij zijn óf er wordt een specifieke uitvoeringsstructuur opgericht door één of meerdere gemeenten samen. Om de kwaliteit van de Woonplannen te garanderen is het nodig om randvoorwaarden en verantwoordelijkheden goed te borgen in deze structuur. Voor het opzetten van de structuur wordt een aantal stappen doorlopen, waarbij naar gewenst ondersteuning mogelijk is.

Het Woonplan

Het Woonplan Stappen plan

Het Woonplan biedt helder inzicht in de huidige staat van de woning en welke verduurzamende maatregelen in welke volgorde getroffen kunnen worden. In stap 1 ligt de nadruk op isolatiemaatregelen die eenvoudig te treffen zijn (kieren, vloer, gevel) met direct merkbaar resultaat, in combinatie met het goed ventileren van de woning.
Stap 2 richt zich op het verder vergroten van het comfort door isolatie van ramen, dak en deuren, om zo de warmtevraag nog verder te verlagen. Na deze stap zijn de woningen klaar voor een duurzaam verwarmingssysteem. Met Stap 3 maakt de huiseigenaar de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief, én start met de eigen opwek van zonne-energie op het dak.

Het Woonplan voor huiseigenaren

Het Woonplan is gebaseerd op de woning, niet op modellen. Samen met de huiseigenaar wordt de huidige staat vastgelegd, wat de woonwensen zijn en hoe het eindpunt eruitziet. Per stap geeft het Woonplan een indicatie van de kosten voor ‘zelf doen’ en ‘laten doen’. Daarnaast krijgt de huiseigenaar richtlijnen en uitgangspunten voor het gesprek met een aannemer.

Het Woonplan voor de gemeente

Gemeenten geven inwoners handelingsperspectief door het aanbieden van Woonplannen. Huiseigenaren ontvangen informatie over het verduurzamen van hun woning in de vorm van een helder en logisch stappenplan met spijtvrije maatregelen. De gemeente bepaalt de doelstelling voor de woning, in lijn met de Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast biedt Het Woonplan ruimte voor gemeente- of regiospecifieke aanvullingen, zoals subsidies en regelingen.

Het Woonplan voor de aannemer

Het Woonplan biedt, naast handelingsperspectief voor de huiseigenaar, ook concrete handvatten voor de aannemer. Zo zijn technische specificaties en prestatiekaders in het Woonplan opgenomen, net als cruciale aandachtspunten voor het bereiken van het gestelde einddoel.