Het Woonplan geeft zekerheid
over welke stappen je moet
zetten naar aardgasvrij wonen

Waarom het woonplan?

Een uitvoeringsstructuur wordt verantwoordelijk voor de realisatie van Woonplannen in de regio. Dit kan een bestaande niet-commerciële partij zijn óf er wordt een specifieke uitvoeringsstructuur opgericht door één of meerdere gemeenten samen. De structuur komt niet vanzelf tot stand, hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen en aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is namelijk van belang dat de kwaliteit van de Woonplannen goed is geborgd. 

We moeten verduurzamen, zodat we van het aardgas afkunnen. Maar hoe? Welke stappen moeten huiseigenaren zetten om op het punt aan te komen dat ze over kunnen stappen op een andere manier van verwarmen van hun woning? Het Woonplan biedt helder inzicht in wat de huidige staat van de woning is, en met welke verduurzamende maatregelen getroffen kunnen worden. In Stap 1 ligt de nadruk op isolatiemaatregelen die eenvoudig te treffen zijn met direct merkbaar resultaat, en op het goed ventileren van de woning. Stap 2 richt zich op het nog verder vergroten van het comfort door de warmtevraag nog verder te verlagen. Na deze stap ben je klaar voor een duurzaam verwarmingssysteem. Met Stap 3 maakt de huiseigenaar de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief, én start met de eigen opwek van zonne-energie op het dak.

Het Woonplan

Het Woonplan Stappen plan

Het Woonplan biedt helder inzicht in wat de huidige staat van de woning is, en met welke verduurzamende maatregelen getroffen kunnen worden. In Stap 1 ligt de nadruk op isolatiemaatregelen die eenvoudig te treffen zijn met direct merkbaar resultaat, en op het goed ventileren van de woning. Stap 2 richt zich op het nog verder vergroten van het comfort door de warmtevraag nog verder te verlagen. Na deze stap ben je klaar voor een duurzaam verwarmingssysteem. Met Stap 3 maakt de huiseigenaar de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief, én start met de eigen opwek van zonne-energie op het dak.

Het Woonplan voor huiseigenaren

Het Woonplan wordt gebaseerd op de woning van de huiseigenaar. Er wordt samen bepaald wat de huidige situatie is, wat de woonwensen zijn, en hoe het eindpunt eruit ziet. Per stap wordt een indicatie gegeven van de kosten voor ‘zelf doen’ en ‘laten doen’. Daarnaast wordt de huiseigenaar geholpen in het stellen van vragen aan een aannemer.

Het Woonplan voor de gemeente

Als gemeente geef je, met het verstrekken van Woonplannen, je inwoners handelingsperspectief. Ze ontvangen informatie over het verduurzamen van hun woning, zowel het hoe en het waarom. Als gemeente bepaal je, met behulp van de Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen, wat de doelstelling  voor de woning is. Daarnaast biedt Het Woonplan ruimte voor gemeente- of regiospecifieke aanvullingen, zoals subsidies en regelingen.

Het Woonplan voor de aannemer

Het Woonplan biedt, naast handelingsperspectief voor de huiseigenaar, ook concrete handvatten voor de aannemer. Onder andere technische specificaties en prestatiekaders worden geformuleerd. Met ook aandachtspunten die cruciaal zijn voor het bereiken van het gestelde einddoel.