Het Woonplan als
onderdeel van je wijkaanpak:
dat kan met onze ondersteuning

het Woonplan ondersteuning

De werkwijze van Het Woonplan is openbaar beschikbaar om te implementeren in elke gemeente of regio. De standaard templates worden kosteloos beschikbaar gesteld. je Het Woonplan als beleidsinstrument in een wijkaanpak inzetten, of als basis voor (de uitvoering van) een specifiek subsidietraject (zoals binnen het Volkshuisvestingsfonds) inzetten? Dan kan Het Woonplan ook gerichte ondersteuning bieden: van het trainen van adviseurs, tot het opzetten van een uitvoeringsstructuur en inbedding in beleid.

De benodigde ondersteuning is afhankelijk van de lokale context, gebaseerd op de volgende drie uitgangssituaties:

Situatie 1:
In de gemeente/regio is een lokale organisatie met energieadviseurs en ambassadeurs actief die voldoen aan de criteria gesteld vanuit Het Woonplan. Deze organisatie is al bezig met het adviseren van woningeigenaren en ziet Het Woonplan als verrijking en verdieping van het huidige aanbod. De organisatie wil haar werkwijze waar nodig aanpassen naar die van Het Woonplan, en de beschikbare templates gebruiken en zelf naar de lokale context aanpassen. Het Woonplan biedt een introductie in de mogelijkheden, rekenmethodieken en werkwijze om de betreffende organisatie op gang te helpen.

Situatie 2:
In de gemeente/regio is een lokale organisatie met energieadviseurs en ambassadeurs die de Woonplannen kunnen gaan opstellen. Deze organisatie heeft nog geen ervaring met het adviseren van woningeigenaren. Er is interesse in training en tijdelijke begeleiding om met de uitvoering van de Woonplannen te starten. Het Woonplan geeft de trainingen die nodig zijn, zodat de lokale adviseurs met het Woonplan-format kunnen werken, berekeningen uit kunnen voeren, Woonplannen op kunnen stellen en adviesgesprekken met woningeigenaren kunnen voeren. Bij de eerste bewonersgesprekken worden ‘zijwieltjes’ geboden doordat een adviseur van Het Woonplan mee gaat.

Situatie 3:
In de gemeente/regio is nog geen lokale organisatie of uitvoeringsstructuur waarin de werkwijze van het Woonplan kan landen. Het Woonplan kan gemeenten en energiecoöperaties ondersteunen bij het vormgeven en opzetten van deze structuur. Onderdeel hiervan is het trainen van toekomstige Woonplan-makers en het intensief begeleiden van de adviseurs bij het opstarten van de eerste projecten en het opstellen van de Woonplannen.

Interesse in ondersteuning? Of vragen of welk type ondersteuning u nodig heeft? Neem contact met ons op!