Het Woonplan als
onderdeel van je wijkaanpak:
dat kan met onze ondersteuning

het Woonplan ondersteuning

De werkwijze van Het Woonplan is openbaar beschikbaar om te implementeren in elke gemeente of regio. De standaard templates worden kosteloos beschikbaar gesteld. Wilt u Het Woonplan als beleidsinstrument in een wijkaanpak in te zetten, of als basis voor (de uitvoering van) een specifiek subsidietraject (zoals binnen het Volkshuisvestingsfonds) in te zetten? Dan kan Het Woonplan ook gerichte ondersteuning bieden: van het trainen van adviseurs, tot het opzetten van een uitvoeringsstructuur en inbedding in beleid.

De benodigde ondersteuning is afhankelijk van de lokale context. Er worden drie uitgangssituaties onderscheiden:

Situatie 1:
Er is een lokale organisatie met energieadviseurs en ambassadeurs in de gemeente actief die voldoen aan de criteria gesteld vanuit Het Woonplan. Deze organisatie is al actief bezig met het adviseren van woningeigenaren, en ziet Het Woonplan als verrijking en verdieping van hun huidige aanbod. Ze willen hun werkwijze waar nodig aanpassen naar die van Het Woonplan, en de templates gebruiken en zelf naar de lokale context aanpassen. Het Woonplan biedt een introductie in de mogelijkheden, rekenmethodieken en werkwijze om de betreffende organisatie op gang te helpen.

Situatie 2:
Er is een lokale organisatie met energieadviseurs en ambassadeurs die de Woonplannen kunnen gaan opstellen. Er is interesse in een aantal trainingen en tijdelijke begeleiding om met de uitvoering van de Woonplannen te starten. Het Woonplan geeft de trainingen die nodig zijn, zodat de lokale adviseurs met het Woonplan-format kunnen werken, berekeningen uit kunnen voeren en Woonplannen op kunnen stellen. Ook worden bij de eerste gesprekken ‘zijwieltjes’ geboden doordat een adviseur van Het Woonplan mee gaat naar bewoners.

Situatie 3:
Er is nog geen lokale organisatie, of uitvoeringsstructuur waar werkwijze van het Woonplan in kan landen. Deze structuur moet dus nog opgezet worden. Het Woonplan kan gemeenten en energiecoöperaties ondersteunen bij het vormgeven en opzetten van deze structuur. Onderdeel hiervan in het trainen van toekomstige Woonplan-makers, en het intensief begeleiden van de adviseurs bij het opstarten van de eerste projecten en het opstellen van de Woonplannen.

Interesse in ondersteuning? Of vragen of welk type ondersteuning u nodig heeft? Neem contact met ons op!