Werken met Het
Woonplan, hoe gaat
dat in de praktijk?

Hoe werkt het woonplan

De gemeente initieert het laten opstellen van Woonplannen. De uitvoering vindt plaats samen met professionals en mensen uit de wijk (zoals energiecoaches en -ambassadeurs), die de Woonplannen maken. De aanpak wordt altijd afgestemd op de wijk, en op het gemeentelijke beleid.

Het doel van een Woonplan is het bieden van inzicht en mensen aan te zetten tot het verduurzamen van hun woning. De kans daarop wordt vergroot als de ontvangen van het plan zich herkent in Het Woonplan. Deze herkenning wordt bereikt door uit te gaan van de specifieke woning, gebruik van de woning, en door Het Woonplan binnen de gemeentelijke context te plaatsen. Denk hierbij aan het alternatief voor aardgas: het beoogde temperatuur regime (laag of midden) is een leidend criterium bij het opstellen van een Woonplan. Maar ook flora en fauna, en eisen vanuit welstand kunnen meegenomen worden.

Het Woonplan voor gemeenten en bewoners

Aan de slag in de gemeente

Om binnen jouw gemeente Woonplannen te realiseren is een uitvoeringsstructuur nodig: de gesprekken moeten gevoerd worden, de plannen worden opgemaakt, en de methodiek vastgelegd in bijvoorbeeld een wijkaanpak of programmalijn. Het Woonplan kan gemeenten ondersteunen in het optuigen van de structuur en uitvoering, onder andere met behulp van voorbeeld criteria en een overzichtelijk stappenplan. Ook kunnen de mensen achter Het Woonplan helpen bij het vormgeven en implementeren van de methodiek.

Het proces voor bewoners

Als de uitvoeringsstructuur er is, kan gestart worden met het realiseren van de Woonplannen. Het proces om tot een Woonplan te komen bestaat uit zes heldere stappen. Aan het eind van deze stappen heeft de bewoner een eigen Woonplan en kan direct (zelf) aan de slag!