Werken met Het
Woonplan, hoe gaat
dat in de praktijk?

Hoe werkt het woonplan

De gemeente initieert het laten opstellen van Woonplannen vanuit haar regierol in de energietransitie. De uitvoering vindt plaats samen met professionals en mensen uit de wijk (zoals energiecoaches en -ambassadeurs) die de Woonplannen maken. De aanpak wordt altijd afgestemd op de wijk en op het gemeentelijke beleid.

Het doel van een Woonplan is om woningeigenaren inzicht te bieden en aan te zetten tot het verduurzamen van hun woning. De kans daarop wordt vergroot als de ontvanger van het plan zich herkent in Het Woonplan. Deze herkenning wordt bereikt door uit te gaan van de specifieke woning, gebruik van de woning, eventuele woonwensen en door Het Woonplan binnen de gemeentelijke context te plaatsen. Denk hierbij aan het alternatief voor aardgas: het beoogde temperatuurregime (laag of midden) is een leidend criterium bij het opstellen van een Woonplan. Ook flora & fauna en eisen vanuit welstand kunnen meegenomen worden.

Het Woonplan voor gemeenten en bewoners

Aan de slag in de gemeente

Om binnen de gemeente/regio Woonplannen te realiseren is een uitvoeringsstructuur nodig waarin onder meer de volgende activiteiten belegd worden: bewonersgesprekken voeren, Woonplannen opstellen en de methodiek vastleggen in bijvoorbeeld een wijkaanpak of programmalijn. Het Woonplan kan gemeenten ondersteunen in het optuigen van de structuur en uitvoering, onder andere met behulp van voorbeeldcriteria en een overzichtelijk stappenplan. Ook kan Het Woonplan helpen bij het vormgeven en implementeren van de methodiek.

Het proces voor bewoners

Als de uitvoeringsstructuur staat, kan gestart worden met het realiseren van de Woonplannen. Het proces om tot een Woonplan te komen bestaat uit zes heldere stappen. Aan het eind van deze stappen heeft de bewoner een eigen Woonplan en kan direct (zelf) aan de slag!