Is er sprake van versnipperd bezit in de wijk?

Het Woonplan Home

In veel wijken in Nederland is er sprake van een mix van huur- en koopwoningen. In sommige gevallen zien we in één bouwblok woningen van een verhuurder (woningcorporatie) als particuliere eigenaar. Dit wordt in vakjargon ook wel ‘versnipperd bezit’ genoemd.

Wanneer een woningcorporatie aan de slag gaat met het verduurzamen van huurwoningen kan het aantrekkelijk zijn om ook direct de particuliere eigenaren mee te nemen in de aanpak.

Dit coördineren en zorgen voor een tijdig passend aanbod is vaak nog pionieren en onderdeel van pilots. Woningcorporaties zijn gericht op huurders en gemeenten zijn op zoek naar hun rol in deze opgave.

Procesbegeleiding versnipperd bezit door team Het Woonplan

Team Het Woonplan heeft ervaring met de procesbegeleiding van projecten met versnipperd bezit. Hier volgt meer tekst.

het Woonplan - Homepagina image

Een onafhankelijk Woonplan is basis voor vertrouwen

  • Bullits waaorm Woonplan handig is bij deze projecten

Ervaringen van andere gemeenten

Wat zijn de ervaringen op andere plekken?

Woonplan mensen in kantoor