Bewonersproces

Waarom het woonplan?

Als de lokale uitvoeringsstructuur in jouw regio of gemeente eenmaal is opgezet, kunnen er Woonplannen worden opgesteld. Hoe gaat het opstellen van een Woonplan in zijn werk en welke stappen doorloopt een bewoner daarbij? Het proces bestaat uit zes stappen, die hieronder worden toegelicht.

1. Werving

Bewoners in een bepaalde regio, gemeente of wijk worden bekend gemaakt met Het Woonplan en de mogelijkheid dat ze een Woonplan kunnen laten opstellen. Particulieren worden tegenwoordig platgegooid met commerciële  duurzaamheidsadviezen, het is in deze fase de crux om de waarde van een gedegen onafhankelijk Woonplan over te brengen op bewoners. Hiervoor moet een campagne worden bedacht die goed aansluit bij de bewoners in een bepaalde wijk. Een communicatie- en marketingspecialist is zeer wenselijk in dit proces, zeker als er gevoeligheden zijn die er bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming al hebben gespeeld in de afgelopen jaren.

2. Aanvraag

Na een succesvolle werving vraagt een groot deel van de bewoners een Woonplan aan. Waar de bewoner voor een aanvraag precies terecht kan, zal per gemeente verschillen. Dit kan via het energieloket of er kan een speciaal aanvraagportaal voor bewoners ingericht worden. Tijdens de vorige stap, de werving, moet het voor de bewoner al kraakhelder zijn waar en hoe een aanvraag gedaan kan worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

De bewoner krijgt een bericht dat de aanvraag in goede orde is ontvangen. Er wordt een verzoek gestuurd om online alvast het intakeformulier in te vullen (zie stap 3) en er wordt een persoonlijke afspraak gemaakt met de bewoner om de woning op te nemen.

3. Intake

De bewoner heeft na de aanvraag een toegangslink tot het online intakeformulier ontvangen met het verzoek deze in te vullen. Met vragen over de energielasten, de reeds genomen maatregelen en het energiegedrag van de bewoner. Maar ook over de staat van het onderhoud en de woonwensen, zoals de wens voor een dakkapel of een nieuwe keuken. 

Een woningopname maakt het intakeformulier compleet. De persoonlijke situatie en woonwensen worden verder vastgelegd en de technische kenmerken van de woning worden in beeld gebracht. Er worden foto’s en warmtescans van de woning genomen en kopieën van bouwtekeningen gemaakt.

4. Opstellen

Alle informatie die over de woning is verzameld wordt verwerkt in een dynamische energetische rekenmodule. In dit programma wordt vervolgens bepaald middels welke maatregelen de woning stapsgewijs aardgasvrij gemaakt kan worden. Bij de te nemen energetische maatregelen wordt gekeken of woonwensen van de bewoner slim gecombineerd kunnen worden. Per maatregel worden de kosten ingeschat en tonen we het effect op het energieverbruik. 

In een apart deel van Het Woonplan wordt per maatregel beschreven wat de prestatie-eisen zijn (bijv. de isolatiewaarde van het dak of het glas), zodat een uitvoerende partij weet welke kwaliteit geleverd moet worden.

5. Versturen

Het Woonplan ontvangt de bewoner digitaal (per e-mail). Aansluitend plannen we een afspraak in met de bewoner waarin we Het Woonplan toelichten en vragen beantwoorden. Het doornemen van Het Woonplan kan telefonisch of bijvoorbeeld via een videocall Teams, Skype of Zoom.

6. Aan de slag

het Woonplan - Aan de slag